Chuyên viên quản lý rủi ro là gì?

Chuyên viên quản lý rủi ro là gì?

Các công việc chính
Phân tích toàn diện các hồ sơ đầu tư
Rà soát, đánh giá rủi ro đầu tư
Đề xuất đầu tư cho khách hàng
Lập báo cáo thẩm định rủi ro và các báo cáo cần thiết để gửi khách hàng xem xét
Lập báo cáo định kỳ trình cấp trên
Triển khai thực hiện các chính sách quản lý rủi ro tác nghiệp và công tác phòng chống rửa tiền theo đúng quy định
Kiểm soát các rủi ro tài chính có thể dẫn tới và đưa ra biện pháp
KPI công việc
Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)
Mức độ gia công lại (Rework Level)
Chỉ số chất lượng (Quality Index)
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)
Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)
Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)
Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)
Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)
Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong vị trí chuyên viên quản trị rủi ro
Thành thạo tin học văn phòng
Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức Giỏi
Là người có khả năng phân tích, chịu áp lực công việc cao
Là người vững chuyên môn tài chính, luôn tìm ra phương án tốt nhất để đảm bảo lợi ích của cả khách hàng lẫn doanh nghiệp
Là người trung thực, quyết đoán
Năng lực liên quan
Knowledge - Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
Skill - Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
Skill - Tư duy tập trung vào kết quả
Skill - Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Skill - Năng lực giải trình
Skill - Kỹ năng làm việc nhóm
Skill - Kỹ năng đối mặt với áp lực
Skill - Kỹ năng quản trị rủi ro
Attitude - Tỉ mỉ, cẩn thận
Attitude - Nhạy bén
Attitude - Trung thực
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Mô tả một ngày làm việc điển hình của 1 nhân viên quản lý rủi ro.
Bạn có thể mô tả những điểm cần nắm vững trong chuyên môn của 1 người tư vấn tài chính được không?
Theo bạn, khả năng thuyết phục khách hàng (bên cạnh các khả năng khác như khả năng phân tích, tổng hợp, tư duy, …) chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của 1 chuyên viên quản lý rủi ro?
Nêu quá trình phân tích 1 dự án / khoản đầu tư. Bạn sẽ để ý những thông số nào?
Khi có vấn đề với gói đầu tư của khách hàng, bạn sẽ rà soát các thông số như thế nào và nên có cơ chế đền bù gì cho khách hàng?
Nêu các mục cần có trong 1 bản báo cáo định kỳ trình lên quản lý.
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook