Công ty TNHH ĐTPT Nguồn nhân lực IRE

Địa chỉ:  Số 68 Mạc Quyết, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại:  0916052815 - Fax: 02256596666 

Website: https://www.ire.com.vn

Email: thupx@ire.com.vn

Để tiện liên hệ, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau:

(*) Lưu ý ghi đúng chữ HOA chữ thường

tel:0916052815
Nhắn tin Facebook