Người lập kế hoạch truyền thông là gì?

Người lập kế hoạch truyền thông là gì?

Media Planner là người định hình và thực thi các chiến dịch quảng cáo hiệu quả. Công việc của chính sẽ là xác định và tiếp cận đối tượng mục tiêu, cũng như đánh giá thành công của chiến dịch. Ngoài ra, mục tiêu của một Media Planner sẽ là tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị truyền thông để tăng nhận thức về thương hiệu và giúp đạt được mục tiêu kinh doanh.

Xem chi tiết
Giám đốc PR là gì?

Giám đốc PR là gì?

PR Manager quản lý một mạng lưới công nghiệp mạnh mẽ, giúp nâng cao nhận thức và phát triển một hình ảnh công ty tuyệt vời bằng cách phát triển và thực hiện các chương trình quan hệ truyền thông và truyền thông hiệu quả.

Xem chi tiết
Nhân viên PR là gì?

Nhân viên PR là gì?

PR Executive sẽ quản lý các mối quan hệ giữa một công ty và bên ngoài, là một trong những "bộ mặt" của công ty và sẽ là công cụ trong việc tăng cường sự phổ biến và đáng tin cậy của công ty nhằm mục đích xây dựng một mạng lưới thông tin liên lạc mạnh mẽ xung quanh công ty để đảm bảo mối quan hệ tốt với công chúng để nâng cao nhận thức và thương hiệu của công ty đối với cộng đồng.

Xem chi tiết
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook