Thư ngỏ

Vi thực trạng nguồn nhân lực hiện nay thường xuyên biến động và ngày một khan hiếm, hệ thống quản lý doanh nghiệp còn nhiều bất cập so với yêu cầu thực tế khiến các Doanh nghiệp trong nước cũng như các Dự án lớn vốn đầu tư nước ngoài không tự chủ được về số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực. Điều này gây nhiều khó khăn trong việc xây dựng, điều hành, quản lý nguồn nhân lực phục vụ cho xây dựng và sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Xem ngay

Thư ngỏ
Dịch vụ

Đối tác

tel:0916052815
Nhắn tin Facebook