Chuyên viên Nghiên cứu thị trường là gì?

Chuyên viên Nghiên cứu thị trường là gì?

Các công việc chính
Phối hợp với các phòng ban liên quan lên kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu khách hàng & đối thủ
Lập bảng khảo sát, tiến hành khảo sát và phân tích các thông tin, dữ liệu về khách hàng, đối thủ và diễn biến thị trường
Thực hiện các buổi phỏng vấn chuyên sâu với khách hàng và khách hàng mục tiêu
Lập báo cáo về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng, tình hình thị trường
Đề xuất các thay đổi về sản phẩm/dịch vụ, định hướng tiếp cận khách hàng dựa trên kết quả khảo sát
Làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường để có các dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu – báo cáo.
Liên tục cập nhật xu hướng thị trường và nghiên cứu của các agency khác
KPI công việc
Marketing ROI
Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value)
Traffic, Lead, tỉ lệ chuyển đổi và chi phí trên một khách hàng tiềm năng của từng kênh (organic, social,..)
Tỉ lệ hoàn thành mục tiêu của chiến dịch
Các chỉ số về mức độ nhận diện thương hiệu (số lượng fan trên các kênh social, lượng mention, lượng engage, lượng reach, số lượng tìm kiếm về thương hiệu, chất lượng của các mention…
Tỷ lệ phần trăm của nhãn hiệu/thương hiệu của sản phẩm so với các nhãn hiệu khác cùng loại (Online Share of Voice - OSOV)
Yêu cầu công việc
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu thị trường
Có kiến thức về các phương pháp thống kê và kinh nghiệm sử dụng các công cụ thống kê
Tỉ mỉ, chi tiết, thích làm việc với các con số
Có tư duy phân tích và tư duy phản biện tốt
Có khả năng làm việc nhóm tốt
Có khả năng giao tiếp thuyết trình tốt
Năng lực liên quan
Knowledge - Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
Knowledge - Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Skill - Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
Skill - Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
Skill - Kỹ năng quản trị thay đổi
Skill - Kỹ năng tư duy chiến lược
Skill - Tư duy tập trung vào kết quả
Skill - Kỹ năng quản trị rủi ro
Attitude - Năng lực sáng tạo và đổi mới
Attitude - Thái độ đặt khách hàng là trung tâm
Attitude - Nhạy bén
Attitude - Bảo mật kinh doanh
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Anh (chị) dự đoán doanh số của sản phẩm/dịch vụ mới như thế nào?
Mô tả lại một lần anh (chị) thuyết phục ban quản lý thay đổi chiến lược kinh doanh dựa trên kết quả khảo sát
Tại công việc trước đây, anh (chị) thấy những phương pháp thu thập thông tin nào hiệu quả và những phương pháp nào không hiệu quả?
Mô tả kinh nghiệm sử dụng các công cụ thống kê của anh (chị).
Đã bao giờ bạn phải xử lí một lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau chưa? Bạn giải quyết tình huống đó như thế nào?
Mô tả lại một trải nghiệm tiến hành phỏng vấn chuyên sâu của bạn.
Để khảo sát một thị trường mới cho sản phẩm X của chúng tôi, bạn dự định sẽ tiến hành nó như thế nào?
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook