Nhân viên tư vấn tài chính là gì?

Nhân viên tư vấn tài chính là gì?

Mô tả công việc Nhân viên tư vấn tài chính là chuyên viên thu thập và cung cấp thông tin tài chính cho khách hàng, giúp khách hàng có lựa chọn hợp lý nhất trong thời cuộc; tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và giải quyết các khúc mắc nhanh nhất có thể khi phát sinh.

Xem chi tiết
Giám đốc tài chính (CFO) là gì?

Giám đốc tài chính (CFO) là gì?

Mô tả công việc Giám đốc tài chính (CFO) là người phụ trách chính trong mảng tài chính của doanh nghiệp. CFO sẽ phân tích tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp, tính toán các khoản tài chính (đầu tư, chi phí, …) cụ thể, dự trù quỹ dự phòng cho doanh nghiệp, hoạch định kế hoạch tài chính tổng thể của doanh nghiệp, sau đó đánh giá và làm báo cáo trình ban giám đốc. CFO đảm bảo bộ máy tài chính vận hành trơn tru để giúp doanh nghiệp trụ vững trên thương trường.

Xem chi tiết
Thủ quỹ là gì?

Thủ quỹ là gì?

Mô tả công việc Thủ quỹ là người kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi phát sinh trong doanh nghiệp như kiểm tra phiếu Thu, phiếu Chi, ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng, … Thủ quỹ quản lý, lưu trữ toàn bộ giấy tờ liên quan khác trong quá trình này.

Xem chi tiết
Chuyên viên quản lý rủi ro là gì?

Chuyên viên quản lý rủi ro là gì?

Mô tả công việc Chuyên viên quản lý rủi ro là người phân tích các hồ sơ, rà soát, đánh giá và đề xuất tín dụng, đề xuất đầu tư cho khách hàng; lập báo cáo thẩm định rủi ro, đề xuất các biện pháp và trình cấp có thẩm quyền.

Xem chi tiết
Kiểm toán viên nội bộ là gì?

Kiểm toán viên nội bộ là gì?

Mô tả công việc Kiểm toán viên nội bộ là người phụ trách công việc kiểm tra thông tin và giám sát hệ thống vận hành của doanh nghiệp, giúp cho hệ thống thông tin & vận hành của doanh nghiệp hoạt động trơn tru, chính xác và hợp pháp.

Xem chi tiết
Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là gì?

Mô tả công việc Kế toán trưởng là người lãnh đạo của phòng kế toán và chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Kế toán trưởng quyết định về cơ cấu nhân sự của phòng; đánh giá năng lực chuyên môn của từng nhân viên; chủ trì các cuộc họp định kỳ / đột xuất liên quan đến công tác của phòng, đại diện phòng tham gia các cuộc họp cấp lãnh đạo của doanh nghiệp; nắm vững tình hình tài chính của công ty; tham mưu cho giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính; lập báo cáo tài chính định kỳ;...

Xem chi tiết
Kế toán  tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc Kế toán tổng hợp là người phụ trách chung các mảng liên quan đến kế toán trong doanh nghiệp và là người hướng dẫn các chuyên viên kế toán của các mảng về các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ kế toán. Công việc cụ thể bao gồm thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ; giải đáp các thắc mắc; hạch toán; theo dõi và quản lý công nợ, giá thành; kiểm tra và giám sát số liệu kho vận.

Xem chi tiết
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook