Thủ quỹ là gì?

Thủ quỹ là gì?

Các công việc chính
Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt ; quản lý chìa khoá két sắt an toàn ; Quản lý bảo trì, bảo dưỡng và các vấn đề có thể liên quan tới két sắt.
Phân loại và kiểm tra chất lượng tiền mặt, phát hiện tiền giả và báo cáo để giải quyết vấn đề về tiền giả.
Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của doanh nghiệp.
Thực hiện kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ.
Thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.
Lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
Làm việc với kế toán tổng hợp về số dư tồn quỹ nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh hay đảm bảo việc chi trả lương, BH, phúc lợi khác cho nhân viên.
Thực hiện các báo cáo định kỳ cho doanh nghiệp về quỹ tiền của doanh nghiệp và trình lên cấp trên.
Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao.
KPI công việc
Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)
Chỉ số hài lòng của nhân viên (Employee Satisfaction Index)
Mức độ cam kết của nhân viên (Employee Engagement Level)
Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm thủ quỹ cho doanh nghiệp hoặc vị trí trong phòng kế toán có công việc đảm nhiệm liên quan tới quỹ tiền.
Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức trung bình - khá.
Là người cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.
Năng lực liên quan
Knowledge - Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
Skill - Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
Skill - Tư duy tập trung vào kết quả
Skill - Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Skill - Năng lực giải trình
Skill - Kỹ năng đối mặt với áp lực
Skill - Kỹ năng quản trị rủi ro
Attitude - Tỉ mỉ, cẩn thận
Attitude - Tỉ mỉ, cẩn thận
Attitude - Trung thực
Attitude - Bền bỉ, kiên trì
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Bạn có thể mô tả một ngày làm việc bình thường của thủ quỹ được không?
Những nghiệp vụ quan trọng nhất của 1 thủ quỹ là gì?
Một thủ quỹ cần thường xuyên cập nhật những kiến thức gì? Các mảng kiến thức đó bạn thường cập nhật theo cách nào?
Bạn sẽ xử lý như thế nào nếu số liệu của bạn không trùng khớp với số liệu của kế toán tổng hợp / kế toán kho?
Nếu số tiền trong quỹ bị thậm hụt so với số tiền trong báo cáo của bạn, nguyên nhân sẽ đến từ đâu? Nếu có người trong công ty nghi ngờ bạn về sự gian lận, bạn sẽ giải quyết sao?
Theo bạn, một thủ quỹ thường gặp phải những khó khăn nào trong nghề? Bạn đã từng trải nghiệm qua các khó khăn đó chưa và bạn đã xử lý nó như thế nào?
Hãy nêu quy trình cho việc thanh toán tiền cho 1 đơn hàng ở công ty.
Hãy nêu quy trình kiểm tra và phân loại tiền mặt.
Hãy nêu quy trình kiểm tra chứng từ trước khi xuất hoặc nhập tiền vào quỹ.
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook