Điều phối dự án là gì?

Điều phối dự án là gì?

Mô tả công việc Điều phối dự án là người trực tiếp điều phối dự án được cấp trên bàn giao, dưới sự giám sát của Trưởng ban Dự án thực hiện các công việc giám sát, điều hành và hỗ trợ dự án phát triển. Ngoài ra, điều phối dự án còn giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án và giúp dự án phát triển.

Xem chi tiết
Thư ký là gì?

Thư ký là gì?

Mô tả công việc Thư ký là người phụ trách việc hỗ trợ ghi chép, sắp xếp và thông báo các công việc, đề xuất, tin tức cho giám đốc doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Chuyên viên tư vấn chiến lược là gì?

Chuyên viên tư vấn chiến lược là gì?

Mô tả công việc Chuyên viên tư vấn chiến lược là người đảm nhiệm việc phân tích số liệu, thu thập thông tin nhằm đưa ra các quyết định cắt giảm chi phí, tăng doanh thu và hiệu quả dự án tối đa. Ở một số doanh nghiệp, chuyên viên tư vấn còn đảm nhiệm nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng để khách hàng có những lựa chọn tốt nhất.

Xem chi tiết
Nhân viên hành chính văn phòng là gì?

Nhân viên hành chính văn phòng là gì?

Mô tả công việc Nhân viên hành chính văn phòng là người chịu trách nhiệm thực thi các đầu việc cụ thể trong phòng ban hành chính như thi hành cách công việc nằm trong kế hoạch lớn của mục tiêu kinh doanh chung (lễ tân, hậu cần tổ chức sự kiện, hội thảo, họp, gặp đối tác,…), theo dõi chế độ phúc lợi của nhân viên và các công việc khác (quản lý thiết bị, văn phòng phẩm, đặt lịch hẹn,…).

Xem chi tiết
Trưởng phòng hành chính tổng hợp là gì?

Trưởng phòng hành chính tổng hợp là gì?

Mô tả công việc Trưởng phòng hành chính tổng hợp là người phụ trách mảng hành chính trong doanh nghiệp bao gồm các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ, chế độ, chính sách, cách thiết lập và quản lý các biểu mẫu lưu hành trong doanh nghiệp,… Ngoài ra, trưởng phòng hành chính tổng hợp cùng các nhân sự mình quản lý cần tham gia các hoạt động khác của phòng nhân sự.

Xem chi tiết
Giám đốc điều hành (CEO) là gì?

Giám đốc điều hành (CEO) là gì?

Mô tả công việc Giám đốc điều hành (CEO) là người phụ trách điều hành doanh nghiệp theo mục tiêu, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi vốn có của doanh nghiệp. CEO còn là người tổng hợp dữ liệu và đưa ra các quyết định chiến lược cho công việc kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty và chịu trách nhiệm cho kết quả kinh doanh này.

Xem chi tiết
Giám đốc vận hành (COO) là gì?

Giám đốc vận hành (COO) là gì?

Mô tả công việc Giám đốc vận hành (COO) là người vận hành bộ máy tổ chức của doanh nghiệp với vai trò thiết kế cấu trúc doanh nghiệp, thiết lập các chính sách, văn hóa và tầm nhìn cho doanh nghiệp. Giám đốc vận hành quản lý sự hiệu quả các đội nhóm thực thi các chính sách hay chiến lược của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook