Nhân viên xuất nhập khẩu là gì?

Nhân viên xuất nhập khẩu là gì?

Mô tả công việc Nhân viên xuất nhập khẩu là những người trực tiếp tham gia hoàn tất hồ sơ và các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hoá và xuất bán thành phẩm ra nước ngoài với số lượng và giá cả khác nhau.

Xem chi tiết
Nhân viên mua hàng (Purchasing Officer) là gì?

Nhân viên mua hàng (Purchasing Officer) là gì?

Mô tả công việc Nhân viên mua hàng (Purchasing Officer) là người đảm bảo các nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ cho việc duy trì và phát triển sản xuất của công ty được mua từ các nhà cung cấp uy tín và được cung cấp theo các điều khoản đã thoả thuận.

Xem chi tiết
Nhân viên giám sát chất lượng là gì?

Nhân viên giám sát chất lượng là gì?

Mô tả công việc Nhân viên giám sát chất lượng là người chỉ huy và chịu trách nhiệm trực tiếp thiết lập và giám sát các quy trình về hệ thống quản lý chất lượng cho các bên liên quan, để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Xem chi tiết
Nhân viên quản lý chất lượng là gì?

Nhân viên quản lý chất lượng là gì?

Mô tả công việc Nhân viên quản lý chất lượng là người trực tiếp thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn trong quá trình sản xuất để loại bỏ những khiếm khuyết về vật tư ở đầu vào cũng như những sản phẩm kém chất lượng ở đầu ra của dây chuyền sản xuất.

Xem chi tiết
Thủ kho là gì?

Thủ kho là gì?

Mô tả công việc Thủ kho là người đảm trách vai trò quản lý hàng trong kho trên tất cả các công đoạn từ lúc chuyển hàng vào kho, xuất hàng ra khỏi kho, thống kê số liệu hàng tồn kho.

Xem chi tiết
Chuyên viên kế hoạch và sản xuất là gì?

Chuyên viên kế hoạch và sản xuất là gì?

Mô tả công việc Chuyên viên kế hoạch và sản xuất là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch và theo dõi quá trình sản xuất nhằm đảm bảo chúng được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Xem chi tiết
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook