Nhân viên quản lý chất lượng là gì?

Nhân viên quản lý chất lượng là gì?


Các công việc chính
Lập kế hoạch kiểm tra.
Trực tiếp quản lý các tài liệu liên quan tới mua, bán hàng, nghiệm thu và quản lý chung
Hướng dẫn áp dụng, đôn đốc các đơn vị thực hiện tài liệu chất lượng (quy trình, quy định, biểu mẫu…) mới ban hành.
Thường xuyên kiểm tra giám sát các công đoạn của quá trình sản xuất
Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra.
Lập các báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra.
Lập các báo khắc phục và phòng ngừa trong quá trình sản xuất, kiểm tra.
Kênh thông tin với giám sát khách hàng về tình hình chất lượng sản phẩm.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
KPI công việc
Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)
Mức độ gia công lại (Rework Level)
Chỉ số chất lượng (Quality Index)
Tỷ lệ hàng đạt tiêu chuẩn khi xuất xưởng
Tỷ lệ hàng hư, tỉ lệ phải làm lại
Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị chất lượng hoặc các ngành khác liên quan
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí công việc tương đương
Am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý, giám sát
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm quản lý
Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt
Trung thực, có trách nhiệm với công việc
Biết tiếng Anh là một lợi thế
Năng lực liên quan
Knowledge - Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
Knowledge - Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh)
kill - Kỹ năng giao tiếp
Skill - Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Skill - Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
Skill - Kỹ năng quản trị xung đột
Skill - Tư duy tập trung vào kết quả
Skill - Năng lực giải trình
Skill - Tư duy trực giác
Attitude - Tỉ mỉ, cẩn thận
Attitude - Nhạy bén
Attitude - Trung thực
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Kể lại một ngày làm việc điển hình của nhân viên quản lý chất lượng.
Bạn hãy cho biết các lỗi thường gặp trong việc quản lý chất lượng? Bạn đề xuất giải pháp xử lý chúng như thế nào?
Nếu lô sản phẩm bị lỗi ở công đoạn 1 và không được phép chuyển sang công đoạn tiếp theo, bạn sẽ xử lý như thế nào để dây chuyền sản xuất không bị đình trệ?
Kể lại một khiếm khuyết lớn nhất trong quy trình sản xuất mà bạn từng phát hiện. Bạn đã xử lý như thế nào?
Bạn có kinh nghiệm sử dụng công cụ nào trong quá trình quản lý chất lượng?
Trong quy trình quản lý chất lượng nói chung, theo bạn, công việc nào là quan trọng nhất?
Bạn thường đôn đốc các công đoạn sản xuất bằng cách nào?
So sánh sự giống và khác nhau giữa nhân viên quản lý chất lượng và nhân viên giám sát chất lượng.
Từ kinh nghiệm quản lý chất lượng của bạn, liệt kê 5 lỗi phổ biến nhất trong quy trình sản xuất của các công ty.
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook