Kiểm toán viên nội bộ là gì?

Kiểm toán viên nội bộ là gì?

Các công việc chính
Kiểm toán các số liệu kinh doanh, thông số Kinh doanh cho giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng trong công ty
Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến hệ thống này
Đánh giá nguồn lực của công ty để tránh lãng phí, thất thoát
Trực tiếp làm việc với kiểm toán độc lập của công ty về những vấn đề liên quan
Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản và quản lý rủi ro
Kiểm toán đảm bảo tuân thủ pháp luật, nội quy và chính sách điều hành giúp công ty tuân thủ pháp luật, hợp đạo đức kinh doanh
Hỗ trợ thực hiện một phần chức năng kiểm soát tài chính như kiểm tra chất lượng, độ trung thực và tính hợp lý của thông tin và báo cáo kế toán
KPI công việc
Số lượng báo cáo tài chính định kỳ
Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)
Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)
Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)
Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)
Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong vị trí Kiểm toán viên hoặc các vị trí tương tự
Là người  hiểu biết pháp luật về Kế toán - Kiểm toán, vững chuyên môn Kế toán - Kiểm toán
Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc, có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin
Thành thạo tin học văn phòng
Trình độ ngoại ngữ đạt mức khá. Thành thạo ngoại ngữ là 1 lợi thế
Trung thực, dễ hòa nhập với môi trường doanh nghiệp
Năng lực liên quan
Knowledge - Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
Skill - Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
Skill - Tư duy tập trung vào kết quả
Skill - Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Skill - Năng lực giải trình
Skill - Kỹ năng làm việc nhóm
Skill - Kỹ năng đối mặt với áp lực
Skill - Kỹ năng quản trị rủi ro
Attitude - Tỉ mỉ, cẩn thận
Attitude - Nhạy bén
Attitude - Trung thực
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Bạn hãy mô tả công việc 1 ngày điển hình của 1 kiểm toán viên nội bộ.
Hãy nêu công việc chuyên môn chính của một kiểm toán viên nội bộ trong Doanh nghiệp.
Thông thường, là một kiểm toán viên nội bộ, bạn cần theo dõi các thông tin gì trong bản báo cáo trình giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng khác trong doanh nghiệp.
Bạn chắc hẳn đã có kinh nghiệp làm việc với các bên kiểm toán độc lập / kiểm toán nhà nước, bạn có gặp khó khăn gì trong thời gian đó không? Bạn đã vượt qua nó / xử lý như thế nào?
Nêu quy trình kiểm toán chính xác, tuân thủ pháp luật và tính trung thực trong tài chính của báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Hãy giải thích các hậu quả của Đạo luật Sarbanes-Oxley (SOX).
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook