Kế toán  tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Các công việc chính
Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn
Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu
Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, … Lập quyết toán
Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp
Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán
Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên
Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu
KPI công việc
Số lượng báo cáo tài chính định kỳ
Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)
Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)
Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)
Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)
Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp trình độ đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán
Thành thạo tin học văn phòng
Trình độ tiếng Anh đạt mức khá
Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng
Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp
Là người cẩn thận, tỉ mỉ, thích làm việc với số liệu
Năng lực liên quan
Knowledge - Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
Knowledge - Trình độ ngôn ngữ
Skill - Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
Skill - Kỹ năng quản trị xung đột
Skill - Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
Skill - Tư duy tập trung vào kết quả
Skill - Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Skill - Năng lực giải trình
Skill - Kỹ năng đối mặt với áp lực
Skill - Kỹ năng đào tạo
Skill - Kỹ năng quản trị rủi ro
Attitude - Tỉ mỉ, cẩn thận
Attitude - Nhạy bén
Attitude - Trung thực
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Bạn hãy mô tả 1 ngày làm việc điển hình của 1 kế toán tổng hợp
Khi làm việc với nhiều số liệu, ắt phải xảy ra sai sót. Khi sai sót xảy ra khiến số liệu giữa các báo cáo không trùng khớp bạn sẽ giải quyết như thế nào?
Bạn có sử dụng phần mềm kế toán nào để hỗ trợ công việc kế toán của mình không? Đó là phần mềm gì và hãy nêu những tính năng hữu ích của phần mềm đó
Bạn có thể nêu quy trình kiểm tra số liệu kế toán trước khi tổng hợp thành báo cáo và khi xảy ra sai phạm được không?
Bạn hãy nêu cách lập và phân tích một báo cáo tài chính
Bạn đã gặp phải những khó khăn nào trong quá trình làm kế toán tổng hợp? Bạn đã vượt qua các khó khăn đó như thế nào?
Bạn sẽ chịu trách nhiệm ra sao nếu việc sai sót trong báo cáo của bạn ảnh hưởng tới việc kinh doanh và lợi nhuận của công ty?
Nêu quy trình giải trình và cung cấp số liệu cho các cơ quan điều tra / kiểm toán
Nêu quy trình hạch toán các tài khoản trong kế toán
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook