Giám đốc sáng tạo là gì?

Giám đốc sáng tạo là gì?

Các công việc chính
Phát minh ra những ý tưởng mới cho thương hiệu, chiến dịch quảng cáo và thông điệp tiếp thị
Phải tiếp xúc với các dạng bài và thiết kế mới, đồng thời nhận ra các phương pháp tiếp cận mới để quảng cáo.
Cộng tác với các trưởng bộ phận khác để có được kiến thức sâu về các yêu cầu của khách hàng
Tạo động lực cho các nhóm sản xuất content để giúp họ làm việc hiệu quả
Dẫn dắt động não / phiên sáng tạo để tạo ý tưởng
Viết và sáng tạo ý tưởng độc đáo đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như của công ty.
Sửa đổi nội dung và bản trình bày, phê duyệt / từ chối ý tưởng, cung cấp phản hồi cho nhóm
Theo dõi kết quả nỗ lực của nhóm và đề xuất hành động cho tương lai
KPI công việc
Giá trị vòng đời của khách hàng (Customer Lifetime Value)
Tỷ lệ tăng trưởng thị trường (Market Growth Rate)
Tỷ lệ phần trăm của nhãn hiệu/thương hiệu của sản phẩm so với các nhãn hiệu khác cùng loại (Online Share of Voice - OSOV)
Sức mạnh hệ thống đường ống đổi mới (Innovation Pipeline Strength - IPS)
Lợi tức đầu tư vào đổi mới (Return on Innovation Investment - ROI2)
Thời gian tới thị trường (Time to Market)
Yêu cầu công việc
Cử nhân về chuyên ngành quảng cáo, mỹ thuật, thiết kế hoặc lĩnh vực liên quan; ThS / MA về ngành tương đương là một lợi thế
Đã từng có kinh nghiệm làm giám đốc sáng tạo hoặc trong vai trò sáng tạo tương tự
Có kinh nghiệm thực hành trong quá trình sáng tạo, tiếp thị, thiết kế đồ họa và phát triển thương hiệu
Kiến thức làm việc tuyệt vời của phần mềm như Photoshop, Illustrator, InDesign, v.v.
Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức xuất sắc
Khả năng phân tích và giao tiếp cá nhân tốt
Năng lực liên quan
Knowledge - Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh
Skill - Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
Skill - Kỹ năng quản trị thay đổi
Skill - Kỹ năng tư duy chiến lược
Skill - Tư duy tập trung vào kết quả
Skill - Kỹ năng tạo ảnh hưởng
Attitude - Năng lực sáng tạo và đổi mới
Attitude - Thái độ đặt khách hàng là trung tâm
Attitude - Bảo mật kinh doanh
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Hãy cho chúng tôi biết về một số thương hiệu bạn ngưỡng mộ. Điều gì khiến bạn chú ý và ngưỡng mộ chúng?
Bạn đang phát triển thương hiệu cho một sản phẩm mới. Bạn bắt đầu từ đâu?
Thách thức sáng tạo lớn nhất trong sự nghiệp của bạn cho đến nay là gì?
Bạn phải đối mặt với những thách thức gì trong phát triển thương hiệu? làm thế nào bạn vượt qua chúng?
Làm cách nào để bạn đưa ra phản hồi mang tính xây dựng cho nhóm của mình?
Làm cách nào để bạn cập nhật các công cụ và công nghệ sáng tạo mới nhất?
Bạn chịu ảnh hưởng của xu hướng hiện tại như thế nào?
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook