Công cụ lập kế hoạch chiến lược là gì?

Công cụ lập kế hoạch chiến lược là gì?

Các công việc chính
Hiểu và định hình chiến lược và nhiệm vụ của công ty
Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược và phân tích các đề xuất kinh doanh cho công ty
Nghiên cứu đôi thủ cạnh tranh để xác định các mối đe dọa và cơ hội
Đánh giá hiệu quả hoạt động và chiến lược của công ty
Làm việc chéo với tất cả các nhóm khác trong công ty để đảm bảo thực hiện thành công và sáng tạo các chiến lược được phê duyệt
Cung cấp hỗ trợ và thông tin chi tiết về các thay đổi quan trọng của công ty (ví dụ: thay đổi trọng tâm chiến lược)
Giữ vai trò lãnh đạo trong việc tìm hiểu và nêu rõ sự khác biệt về thông tin chi tiết của khách hàng và chuyển chúng thành nền tảng chiến lược và sáng tạo
Theo dõi và phân tích xu hướng ngành và thay đổi thị trường
KPI công việc
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (Revenue Growth Rate)
Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Investment - ROI)
Tỷ lệ chi phí vốn trên doanh thu (CAPEX to Sales Ratio)
Thanh toán theo lượt đăng ký (Cost per Lead)
Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate)
Chỉ số chất lượng (Quality Index)
Yêu cầu công việc
Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính hoặc một số lĩnh vực liên quan. (ThS / MA / MBA là một điểm cộng)
Hiểu biết về nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu
Kiến thức về hoạt động kinh doanh và các thủ tục
Khả năng tư duy chiến lược rõ ràng
Có khả năng phân tích tốt và giải quyết vấn đề
Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp tốt
Năng lực liên quan
Knowledge - Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
Skill - Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
Skill - Kỹ năng tư duy chiến lược
Skill - Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
Skill - Kỹ năng quản trị rủi ro
Attitude - Tỉ mỉ, cẩn thận
Attitude - Nhạy bén
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Mỗi sản phẩm nên có bao nhiêu thông điệp quảng cáo? Tính thống nhất trong những thông điệp này thể hiện như thế nào?
Bạn thường dùng các công cụ gì để phân tích dữ liệu?
Consumer insight đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng chiến lược truyền thông?
Theo bạn, để trở thành một planner, nên bắt đầu từ vị trí nào?
3 câu hỏi quan trọng nhất mà một strategy planner cần trả lời là gì?
Kể lại một trải nghiệm biến business objective trở thành communication objective của bạn.
tel:0916052815
Nhắn tin Facebook